ὅστις ἥτις ὅ τι

Hasło: 
ὅστις
Definicja: 
każdy kto, ktokolwiek kto, wszystko co; (w pytaniach zależnych) który?, która?, co?
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
33

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BC%A5%CF%84%CE%B9%CF%82-%E1%BD%85-%CF%84%CE%B9