ἄριστος ἀρίστη ἄριστον

Search Lemma: 
ἄριστος
DEFINITION: 
en iyi, en soylu (superl: ἀγαθός)
SÖZCÜK TÜRÜ: 
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Etik ve Ahlak
FREQUENCY RANK: 
308

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7-%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD