ἄριστος ἀρίστη ἄριστον

TEST TRANSLATION: 
ἄριστος
DEFINITION: 
أفضل، نبيل (صيغة التفضيل لــ ἀγαθός )
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الأخلاق
FREQUENCY RANK: 
308

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7-%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD