ἄριστος ἀρίστη ἄριστον

Search Lemma: 
ἄριστος
DEFINITION: 
cel mai bun (superl. al lui ἀγαθός)
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Etică şi morală
FREQUENCY RANK: 
308

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7-%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD