ἄριστος ἀρίστη ἄριστον

Hasło: 
ἄριστος
Definicja: 
1
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Etyka i moralność
Frekwencja: 
308

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%E1%BC%80%CF%81%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B7-%E1%BC%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD