φῶς φωτός, τό

Search Lemma: 
φῶς
DEFINITION: 
ışık, günışığı
SÖZCÜK TÜRÜ: 
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Dünya Düzeni
FREQUENCY RANK: 
514

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CF%86%E1%BF%B6%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C