φῶς φωτός, τό

TEST TRANSLATION: 
φῶς
DEFINITION: 
الضوء ، ضوء النهار
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
النّظام العالَمي
FREQUENCY RANK: 
514

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%86%E1%BF%B6%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C