φῶς φωτός, τό

Hasło: 
φῶς
Definicja: 
światło, światło dzienne
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Porządek świata
Frekwencja: 
514

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%86%E1%BF%B6%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C