φῶς φωτός, τό

Search Lemma: 
φῶς
DEFINITION: 
lumină, lumina zilei
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Ordinea lumii
FREQUENCY RANK: 
514

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%86%E1%BF%B6%CF%82-%CF%86%CF%89%CF%84%CF%8C%CF%82-%CF%84%CF%8C