παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

Search Lemma: 
παύω
DEFINITION: 
durdurmak, alıkoymak, bitirmek; (mid.) caymak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -ω sesli harfli gövde
ANLAMSAL ALAN: 
Hareket
FREQUENCY RANK: 
364