παύω, παύσω, ἔπαυσα, πέπαυκα, πέπαυμαι, ἐπαύθην

TEST TRANSLATION: 
παύω
DEFINITION: 
أنتهى/ينتهي، فتر/يفتُر، أوقف/يوقف ؛ زال/يزال
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل
المجموعة الدلالية: 
الحركة
FREQUENCY RANK: 
364