κατά

Search Lemma: 
κατά
DEFINITION: 
(+gen.) yukarıdan, -in içine, -mek için; (+acc.) yukarıdan aşağıya, esnasında, -in içinden, -inkarşısında
SÖZCÜK TÜRÜ: 
edat
ANLAMSAL ALAN: 
Yön - Dolay
FREQUENCY RANK: 
20

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/tr/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC