κατά

释义: 
κατά
释义: 
(从或沿着⋯⋯)往下,向下;贯穿,通过;依据,按照;κατὰ γῆν 从陆上;κατὰ φύσιν 合乎自然地,天然地;κατ’ ἔθνη 按族群;καθ᾿ἕνα 一个一个地
词性: 
介词
语义组: 
方向
词频排序: 
20

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/zh-hans/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC