κατά

Search Lemma: 
κατά
DEFINITION: 
jos, în jos (de la sau de-a lungul), potrivit cu; κατὰ γῆν pe pământ; κατὰ φύσιν potrivit firii, κατ’ ἔθνη ale ţărilor; καθ᾿ἕνα unul câte unul
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Direcţie
FREQUENCY RANK: 
20

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC