ὡς

Search Lemma: 
ὡς
DEFINITION: 
din moment ce, după cum; astfel încât(+ conj./opt.); (introducând o afirmaţie indirectă) ca
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: subordonatoare
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
16

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%A1%CF%82