ὡς

Hasło: 
ὡς
Definicja: 
tak, ponieważ; (wprowadzając zdanie celowe) tak że (+ con./opt.); (wprowadzając mowę zależną) ..., że
Część mowy: 
Spójnik: podrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
16

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%A1%CF%82