ὡς

TEST TRANSLATION: 
ὡς
DEFINITION: 
كما ، كأن ، ك ، مثل ، نحو ؛ حتى (في بداية جملة عزم) ؛ أنّ/إنّ (مثلأ قال إنه مريض)
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
16

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BD%A1%CF%82