ὅσος ὅση ὅσον

Search Lemma: 
ὅσος
DEFINITION: 
oricât de mult; mare precum; (la pl.) atâţia câţi; ὅσον (adv.) atâta cât
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pronume/Interogative
FREQUENCY RANK: 
76

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CF%82-%E1%BD%85%CF%83%CE%B7-%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CE%BD