ὅσος ὅση ὅσον

Hasło: 
ὅσος
Definicja: 
jak wielki; jak liczny; (w pl.) jak liczni; ὅσον (adv.) jak wiele, jak dużo
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
76

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CF%82-%E1%BD%85%CF%83%CE%B7-%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CE%BD