ὅσος ὅση ὅσον

TEST TRANSLATION: 
ὅσος
DEFINITION: 
أياً كان ؛ كبير ما ؛ (ج) كل مَن ؛ على قدر ما ؛ بقدر ما
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الضمائر وحروف الاستفهام
FREQUENCY RANK: 
76

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CF%82-%E1%BD%85%CF%83%CE%B7-%E1%BD%85%CF%83%CE%BF%CE%BD