μυρίος μυρία μυρίον

Search Lemma: 
μυρίος
DEFINITION: 
fără număr; mii 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, o cantitate foarte mare
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
491

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%BD