μυρίος μυρία μυρίον

Hasło: 
μυρίος
Definicja: 
niezliczony; μύριοι 10,000; μυριάς -άδος ἡ 10,000, niezliczona ilość
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
491

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%BD