μέσος μέση μέσον

Search Lemma: 
μέσος
DEFINITION: 
mijlociu, în mijloc, moderat; τὸ μέσον mijlocul
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
150

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CE%BD