μέσος μέση μέσον

Hasło: 
μέσος
Definicja: 
środkowy, znajdujący się w środku, umiarkowany; τὸ μέσον środek
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
150

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF%CE%BD