μέσος μέση μέσον

Search Lemma: 
μέσος
DEFINITION: 
middle, in the middle, moderate; τὸ μέσον midst
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Measurements and Numerals
FREQUENCY RANK: 
150