διά

Search Lemma: 
διά
DEFINITION: 
prin, în timpul, din cauza (+gen., ac.)
PARTE DE VORBIRE: 
prepoziţie
GRUP SEMANTIC: 
Prepoziţie fără direcţie
FREQUENCY RANK: 
25

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B4%CE%B9%CE%AC