διά

Hasło: 
διά
Definicja: 
poprzez (przestrzeń), przez (czas), ze względu na (+ gen., acc).
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Przyimki bezkierunkowe
Frekwencja: 
25

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%B9%CE%AC