ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

Hasło: 
ἡγέομαι
Definicja: 
przewodzić, być wodzem; mieć na uwadze, wierzyć, myśleć
Część mowy: 
Czasownik: deponens
Grupa semantyczna: 
Umysł, postrzeganie i uczenie się
Frekwencja: 
241

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A1%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%B7%CE%BD-%E1%BC%A5%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%B9