ἡγέομαι, ἡγήσομαι, ἡγησάμην, ἥγημαι

Search Lemma: 
ἡγέομαι
DEFINITION: 
lead, be the leader; regard, believe, think
Part of Speech: 
verb: deponent
SEMANTIC GROUP: 
The Mind, Perceiving and Learning
FREQUENCY RANK: 
241