τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

Hasło: 
τέμνω
Definicja: 
ciąć, wycinać, ciąć na kawałki
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat na spółgłoskę płynną
Grupa semantyczna: 
Wojna i pokój
Frekwencja: 
417