οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον

Hasło: 
οἰκεῖος
Definicja: 
domowy, pochodzący z tego samego domu; własny; odpowiedni, stosowny
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Rodzina, przyjaźń, dom
Frekwencja: 
238

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD