οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον

TEST TRANSLATION: 
οἰκεῖος
DEFINITION: 
منزلي، بيتي ؛ مِلكهُ ؛ خاصته ؛ مناسب ، ملائم
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
238

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD