οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον

Search Lemma: 
οἰκεῖος
DEFINITION: 
casnic; propriu; potrivit
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Familie, prietenie şi casă
FREQUENCY RANK: 
238

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CF%82-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%E1%BC%B0%CE%BA%CE%B5%E1%BF%96%CE%BF%CE%BD