οἰκεῖος οἰκεία οἰκεῖον

Search Lemma: 
οἰκεῖος
DEFINITION: 
domestic, of the house; one’s own; fitting, suitable
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Family and Friendship and the Home
FREQUENCY RANK: 
238