εἶδος εἴδους, τό

Hasło: 
εἶδος
Definicja: 
wygląd, kształt, postać; klasa, rodzaj
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na σ-
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
196

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C