εἶδος εἴδους, τό

TEST TRANSLATION: 
εἶδος
DEFINITION: 
الهيئة ، الشبه ، العيان ، الشِكل ، الصنف ، الفئة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
المقاييس والأعداد
FREQUENCY RANK: 
196

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%B4%CE%BF%CF%82-%CE%B5%E1%BC%B4%CE%B4%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C