τύχη τύχης, ἡ

TEST TRANSLATION: 
τύχη
DEFINITION: 
الحظ (خير او سيء) ، القدر ، المصائر
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
الحياة والموت
FREQUENCY RANK: 
311

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1