τύχη τύχης, ἡ

Hasło: 
τύχη
Definicja: 
traf, los (dobry lub zły), przeznaczenie, przypadek
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Życie i śmierć
Frekwencja: 
311

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7-%CF%84%CF%8D%CF%87%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1