κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

TEST TRANSLATION: 
κατηγορέω
DEFINITION: 
تكلم ضد، إشتكى/يشتكي على ، إتّهم/يتّهم، شكا/يشكو
أقسام الكلام: 
فعل: فعل فيه ترخيم
المجموعة الدلالية: 
القانون والحكم
FREQUENCY RANK: 
431