κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

LEMA DE BUSCA: 
κατηγορέω
DEFINIÇÃO: 
repreender, acusar (+gen.)
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: contrato
GRUPO SEMÂNTICO: 
Lei e Julgamento
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
431