Search Lemma
ὅμοιος
DEFINITION
(+dat.) benzer, aynı, eşit,, eşdeğer
FREQUENCY RANK
92
SÖZCÜK TÜRÜ
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
Turkish