Search Lemma
ἴδιος
DEFINITION
kendi, kendine özgü, özgün, garip
FREQUENCY RANK
141
SÖZCÜK TÜRÜ
sıfat: 1. ve 2. çekim grubu
Turkish