Hasło
ἴδιος
Definicja
czyjś własny; osobliwy, oddzielny, niezależny, indywidualny
Frekwencja
141
Część mowy
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Polish