Search Lemma
ἄρχω
DEFINITION
(+gen.) başlamak, yönetmek, hüküm sürmek, idare etmek, girişmek, -e başlamak
FREQUENCY RANK
123
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω damaksıl gövde
Turkish