Hasło
ἄρχω
Definicja
zaczynać, zacząć (+gen.); kierować, rządzić, panować (+gen.)
Frekwencja
123
Część mowy
Czasownik: -ω temat tylnojęzykowy
Polish