Search Lemma
ἀφικνέομαι
DEFINITION
gelmek, varmak, ulaşmak
FREQUENCY RANK
320
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: etken anlamlı edilgen yapılı fiil [deponens]
Turkish