Search Lemma
ἀποκτείνω
DEFINITION
öldürmek, canına kıymak
FREQUENCY RANK
390
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish