Search Lemma
χρῆμα
DEFINITION
şey, madde; (çoğunlukla pl.) malvarlığı, servet
FREQUENCY RANK
274
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 3. çekim grubu sessiz gövde
Turkish