Hasło
χρῆμα
Definicja
rzecz, sprawa; (zazwyczaj pl.) majątek lub mienie, zwł. pieniądze
Frekwencja
274
Część mowy
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Polish