Search Lemma
τέταρτος
DEFINITION
kırkıncı
FREQUENCY RANK
396
SÖZCÜK TÜRÜ
sıfat: sayı adı
Turkish